Järviseudun Pallokerho ry.

* OSAA KUUNNELLA LASTA AKTIIVISESTI

* OSAA LUODA AVOIMEN JA KANNUSTAVAN ILMAPIIRIN

* PUUTTUU KIUSAAMIS- JA HÄIRINTÄTILANTEIHIN