Järviseudun Pallokerho ry.

 

Voima

Voiman harjoittaminen voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, maksimi- , kesto- ja nopeusvoimaan. Maksimivoima jaetaan vielä hermostolliseen ja hypertrofiseen, kestovoima lihas- ja voimakestävyyteen ja nopeusvoima pika- ja räjähtäväänvoimaan.