Järviseudun Pallokerho ry.

* OSAA LUODA OHJAUKSELLA LAPSELLE ONNISTUMISEN ELÄMYKSIÄ

* OSAA ANTAA LAPSELLE MAHDOLLISUUDEN TEHDÄ VALINTOJA HARJOITTELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

* OSAA LUODA KANNUSTAVAN ILMAPIIRIN, JOSSA KAIKKI LAPSET HYVÄKSYTÄÄN

* OSAA HUOLEHTIA YHTEISESTI SOVITTUJEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA