Järviseudun Pallokerho ry.

Rytmikyky

Rytmikyky tuo monille mieleen musiikkiliikunnan, mutta se on paljon muutakin. Rytmikyky liittyy liikkeiden ja liikkumisen ajoittamiseen. Rytmitaju säätelee lihastoiminen oikeaaikaisuutta tempon, suoritusnopeuden ja suoritusrytmin vaihdellessa. Jääkiekossa on tärkeää vauhdin yhdistäminen kiekon hallintaan, temponvaihtelut, harhautukset ja taklaukset sekä erilaiset luistelu- ja liikkumistavat.

Rytmikyky kehittyy parhaiten 6-11 –ikävuosien aikana, tytöillä ennen poikia. Pojilla on korostettava rytmitajun kehittymistä entistä enemmän. Koska rytmi on mukana jokaisessa liikkeessä, tulee rytmikykyä harjoittaa säännöllisesti ikäryhmästä riippumatta.

RYTMIKYKYHARJOITTELU

Rytmikykyä voidaan kehittää erilaisten taitoratojen avulla, joissa liikkumistapaa ja/tai nopeutta muutellaan. Rytmikyky harjoitteet voivat olla erillisä harjoitteita, mutta ne voidaan myös yhdistää muiden taitavuustekijöiden harjoitteluun ja yksilötaitoharjoitteluun. Rytmikyky harjoitteissa kannattaa edetä kiekottomasta kiekolliseen.

Esimerkkiharjoitteita:

Kaikki jääkiekon taitosuoritukset

Liikesuoritukset kiekon kanssa

Pienpelit pienellä alueella

Liikkumiset eri suuntiin

Erilaiset hyppelyharjoitteet (esim. kinkkaus ja naruhyppelyt)

Juoksut, jotka sisältävät rytminvaihdoksia

Pujottelut ja kartioradat

Tikapuujuoksut

Käsien ja jalkojen rytmikyky (esim. taputukset + polvennosto)

Aerobic-jumppa