Järviseudun Pallokerho ry.

Reaktionopeus

Reaktionopeudella tarkoitetaan aikaa, joka jää ärsykkeen ja toiminnan väliin. Reaktionopeuden kehityksessä on mahdollista edistyä vain jatkuvan ja säännöllisen harjoittelun avulla. Jääkiekkoilijan tulisi harjoitella nimenomaan näköärsykkeisiin perustuvaa reagointia, koska silloin se vastaa lajin luonnetta. Jääkiekossa tarvitaan valikoivaa reaktiota, koska kilpailusuorituksessa joudutaan ärsykkeen tulon jälkeen valitsemaan tarkoituksenmukainen reaktio.

Valikoiva regointikyky muodostuu:

- teknisestä valmiudesta 
- tiedoista ja kokemuksista 
- havannoimiskyvystä 
- taktisesta valmiudesta 
- aloite- ja päätöksentekokyvystä 
- ketteryydestä ja tasapainokyvystä 
- motivaatiotasosta 
- olemassa olevista liikemalleista