Järviseudun Pallokerho ry.

Räjähtävä nopeus

Räjähtävällä nopeudella tarkoitetaan lyhytkestoista ja mahdollisimman nopeaa liikesuoritusta. Räjähtävä nopeus on luonteeltaan asyklistä eli suoritukset ovat yksittäisiä ja lyhyitä kuten esimerkiksi potkut, ponnistukset, heitot ja liikkeelle lähdöt. Räjähtävällä nopeudella on paljon yhtäläisyyksiä nopeusvoiman ja maksimivoiman kanssa. Se kehittyy näiden voiman lajien kanssa hyvin samansuuntaisesti ja on paljolti riippuvainen kyseisten voiman osa-alueiden tasosta. Räjähtävää nopeutta kutsutaan usein myös lähtönopeudeksi, sillä se edeltää liikenopeuden ensimmäistä vaihetta eli kiihdytystä.

RÄJÄHTÄVÄN NOPEUDEN HARJOITTELU

Koska räjähtävän nopeuden suoritukset ovat lyhytkestoisia, tulee tämä huomioida myös harjoitteita suunniteltaessa. Räjähtävän nopeuden harjoittelussa on oltava tarkkana työn keston ja riittävän palautumisen suhteen. Liian pitkä suoritus tai liian lyhyt palautuminen ei anna elimistölle aikaa täyttää välittömän energian (ATP ja KP) varastoja. Räjähtävää nopeutta harjoitettaessa välittömän energian varastojen tulisi olla täysiä. Räjähtävän nopeuden harjoittelu tulisikin ajoittaa lepopäivän tai kevyen harjoituksen jälkeiselle päivälle ja sijoittaa se tehtäväksi heti hyvän alkuverryttelyn jälkeen.

Räjähtävän nopeuden harjoitteluun ei tarvitse kiinnittää erikseen huomiota, jos harjoitukset ovat muuten monipuolisia sisältäen lyhyitä spurtteja, loikkia, hyppyjä, heittoja, ja potkuja. Hyviä harjoitustapoja ovat esimerkiksi hypyt ja loikat (vauhditon pituushyppy, korkeushyppy) ja lyhyet spurtit (esimerkiksi reaktiolähdöt kaksinkamppailutilanteisiin).

Räjähtävänopeus:

Työ 3-10 m (alle 3 sek.)

Toistot 8-10

Sarjat 2-4

Toistopalautus 30 sek.

Sarjapalautus 4 min.

Intesiteetti 100%