Järviseudun Pallokerho ry.

* OSAA ANTAA LAPSEN ARVIOIDA ITSE OMAA SUORITUSTAAN

* ANTAA OHJAAVAA JA KANNUSTAVAA PALAUTETTA