Järviseudun Pallokerho ry.

* OSAA ARVIOIDA REALISTISESTI OMAA OSAAMISTAAN LASTEN VALMENTAJANA

* OSAA OTTAA PALAUTETTA VASTAAN, KÄYTTÄÄ VERTAISARVIOINTIA JA HYÖDYNTÄÄ SAAMAANSA PALAUTETTA AMMATILLISESTI

* OSAA KEHITTÄÄ LASTEN VALMENNUKSEN OSAAMISTAAN

* OSAA SEURATA OMAN ALANSA KEHITYSTÄ JA HYÖDYNTÄÄ ALANSA ASIANTUNTIJAVERKOSTOA