Järviseudun Pallokerho ry.

Nopeusvoima

 Nopeusvoima jaetaan sykliseen (toistuvat suoritukset) pikavoimaan ja asykliseen (kertasuorituksellinen) räjähtävään voimaan. Pikavoimaharjoittelulla kehitetään lyhyisiin (1-10 sekuntia) suorituksiin tarvittavaa nopeaa voimantuottoa. Räjähtävän voiman harjoittelulla kehitetään kykyä tuottaa yksittäiseen suoritukseen mahdollisimman nopeasti korkea voimataso.

Nuoret ja lapset

Nopeusvoima kehittyy 6-7-vuotiailla erilaisten leikkien varjolla eikä ominaisuuden kehittämiseen tarvitse kiinnittää sen enempää huomiota, jos harjoitukset muuten ovat monipuolisia. 8-11-vuotiaana nopeusvoimaharjoitteluun tulee kiinnittää jo enemmän huomiota. Tällöin nopeusvoimaharjoittelu toteutetaan kuitenkin edelleen leikkeinä, joihin sisältyy hyppyjä, loikkia sekä nopeita lähtöjä eriasennoista ja suunnanmuutoksia. 12 vuodesta eteenpäin nopeusvoimaharjoitteluun tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota, koska tällöin alkaa ominaisuuden herkkyyskausi. Nopeusvoimaharjoittelussa huomioidaan tässä vaiheessa tarkasti suoritusten toisto- ja sarjamäärien sekä palautumisen nousujohteisuus sekä harjoitteiden monipuolisuus ja lajinomaisuus