Järviseudun Pallokerho ry.

Nopeustaitavuus

Nopeustaitavuus on kykyä siirtää fyysinen nopeus paljon taitoa vaativiin lajisuorituksiin. Nopeustaitavuudessa tarvitaan lajitaitoon liittyvien ominaisuuksien ohella myös reaktionopeutta ja räjähtäväää nopeutta. Myös hermolihasjärjestelmän kyky toimia nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti taitoa vaativissa liikkeissä on tärkeää.

Nopeustaitavuutta harjoitellaan lajiharjoitusten yhteydessä mahdollisimman lajisuoritusta läheisin harjoittein.

Esimerkiksi pallopeleissä nopeustaitavuus on erittäin tärkeä ominaisuus, koska yksilön tulee pystyä hallitsemaan väline, vastustaja ja taktiikka vauhdikkaan pelin aikana.