Järviseudun Pallokerho ry.

* OSAA KÄYTTÄÄ MONIPUOLISIA OPPIMISMENETELMIÄ

* OSAA KANNUSTAA LAPSIA TOIMIMAAN YHDESSÄ

* TUNNISTAA ERILAISIA OPPIJOITA