Järviseudun Pallokerho ry.

* OSAA HYÖDYNTÄÄ LIIKUNTATAITOJEN OPPIMISEEN LIITTYVÄÄ TEORIATIETOA JA KÄSITTEITÄ

* OSAA OTTAA HUOMIOON LIIKUNTATAITOJEN OPPIMISEN VAIHEET (HAHMOTTAMINEN, JÄSENTYMINEN, VAKIINTUMINEN)

* OSAA KANNUSTAA YRITTÄMÄÄN HARJOITTEITA JA SALLII EREHTYMISEN OSANA OPPIMISPROSESSIA

* OSAA ASETTAA JOKAISELLE LAPSELLE SOPIVAN KOKOISET HAASTEET

* OSAA AKTIVOIDA OHJAUKSELLA LAPSEN ERI AISTIKANAVIA

* OSAA KÄYTTÄÄ PERUSTELLEN ERILAISIA OPETUSMENETELMIÄ JA HARJOITTEITA VAIHTELEVASTI TILANTEEN MUKAAN

* OSAA KÄYTTÄÄ LEIKKIÄ TARKOITUKSENMUKAISESTI LIIKUNTATAITOJEN OPPIMISEN EDISTÄMISESSÄ