Järviseudun Pallokerho ry.

Ketteryys

Ketteryys on kykyä muuttaa kehon asentoa tai suuntaa nopeasti ja tasapainoisesti. Ketteryydellä tarkoitetaan myös kykyä sopeutua epätavallisiin ja nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Jääkiekossa tällaista sopeutumista vaativat esimerkiksi pelaajien ja pelivälineen liikkeet ja oman liikkumisen mukauttaminen niihin.

Ketteryyttä tarvitaan lähes jokaisessa jääkiekon liikesuorituksessa ilman kiekkoa ja kiekon kanssa. Ketteryyden perusta on kehonhallinnassa ja se ilmenee kykynä toimia kussakin tilanteessa sopivalla tavalla tilanteen muutosten mukaan. Ominaisuus kehittyy parhaiten 6-11-vuotiaana.

KETTERYYSHARJOITTELU

Ketteryyttä voidaan harjoittaa erillisinä harjoitteina. Ketteryysharjoitteet voidaan myös yhdistää muiden taitavuustekijöiden harjoitteluun tai yksilötaito, nopeus- ja voimaharjoitteluun.

Esimerkkiharjoitteita:

Ketteryysradat: pyöriminen, kuperkeikat, esteiden väistäminen ja niiden ylitys tai alitus.

Tötsäjuoksut eteen, taakse, sivulle, kierrot ja kääntymiset

Tikapuujuoksut

Juoksut ja kuljetukset, joissa suunnanmuutoksia, kääntymisiä ja pysähdyksiä

Erilaiset lähdöt eri asennoista

Telinevoimistelu

Nopeus- ja reaktioleikit

Paini

Pienpelit