Järviseudun Pallokerho ry.

Kestävyys

Kestävyyden harjoittaminen voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen suoritustehon mukaan:

Peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys ja nopeuskestävyys.

Suuri osa kestävyysurheilijan harjoittelua ja tärkeä osa muidenkin lajien harjoittelua etenkin lapsilla ja nuorilla on peruskestävyysharjoittelu.

Tutkimusten mukaan niin aikuisten kuin lasten ja nuortenkin VO2max (maksimi) kehittyminen on yhteydessä harjoittelun kuormittavuuteen ja kestoon. Maksimaalinen kestävyys kehittyy säännöllisellä 3-5 kertaa viikossa tapahtuvalla kohtuullisen (60-80% Vo2max) kuormittavalla harjoittelulla.