Järviseudun Pallokerho ry.

* OSAA TOIMIA YHTEISTYÖSSÄ LAPSEN HUOLTAJIEN KANSSA TUKIEN LAPSEN KASVUA, OPPIMISTA JA URHEILUHARRASTUSTA

* OSAA OTTAA HUOMIOON TOIMINNASSAAN LAPSEN ERI IKÄVAIHEISIIN LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET

* OSAA SOPIA LASTEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA KANSSA YHTEISET PELISÄÄNNÖT