Järviseudun Pallokerho ry.

JPK-Valmennus

Arvot - Painopisteet 2018-2019

Hauskuus

  • Jääkiekko on mukava harrastus
  • Positiivinen palaute
  • Kannustamisen kautta

Innostaminen

  • Tsemppaaminen
  • Heittäydy mukaan

Jokaisen huomioiminen

  • Tasa-arvoisuus
  • Anna jokaiselle palautetta
  • Keskustelu

 

PÄÄMÄÄRÄT JA ASENTEET KAUDELLE 2018-2019

 

MONIPUOLINEN KASVATTAMINEN

IHMINEN

KÄYTTÄYTYMINEN JA SÄÄNNÖT – YKSILÖ/JOUKKUE

KUNNIOITTAMINEN

SOSIAALISET TAIDOT

URHEILIJA

ELÄMÄNHALLINTATAIDOT

(RAVINTO, LEPO, KOULU, PERHE, YSTÄVÄT)

LIIKUNNALLINEN ELÄMÄNTAPA - MONIPUOLISUUS

JÄÄKIEKKOILIJA

LAJI- JA PELITAIDOT – PELIN OPETTAMINEN

LAPSET → INNOSTAMINEN

NUORET → INTOHIMO

 

MAHDOLLISUUKSIEN LUOMINEN

PYRIMME TOIMINTAMME LAADUSSA SIIHEN ETTÄ JOKAISELLA ON MAHDOLLISUUS HARRASTAA LAJIA INNOSTAVASSA ILMAPIIRISSÄ, EDELLYTYSTENSÄ JA TARPEIDENSA MUKAISESTI.

 

TOIMINTAAMME OHJAAVAT ARVOT/ASENTEET

KASVATTAJANA TOIMIMINEN

OSAA TOIMIA YHTEISTYÖSSÄ LAPSEN HUOLTAJIEN KANSSA TUKIEN LAPSEN KASVUA, OPPIMISTA JA URHEILUHARRASTUSTA.

OSAA OTTAA HUOMIOON TOIMINNASSAAN LAPSEN ERI IKÄVAIHEISIIN LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET.

OSAA SOPIA LASTEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA KANSSA YHTEISET PELISÄÄNNÖT.

 

ILMAPIIRI

OSAA LUODA AVOIMEN JA POSITIIVISEN ILMAPIIRIN, ANTAA OHJAAVAA JA KANNUSTAVAA PALAUTETTA.

OSAA TUOTTAA PÄTEVYYDEN KOKEMUKSIA.

 

LAPSI JA PELAAJA LÄHTÖINEN TOIMINTA

OSAA LUODA LUOTTAMUKSELLISEN SUHTEEN LAPSEEN JA TOTEUTTAA LASTA INNOSTAVAA LIIKUNTAA.

OSAA TOTEUTTAA LAPSEN KEHITYSTASON MUKAISTA LIIKUNTAA JA OSALLISTAA LASTA TOIMINNAN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN.

PELAAJA OSALLISTUU OMAN KEHITTYMISEN SUUNNITTELUUN, TOTEUTUKSEEN JA ARVIOINTIIN.

 

RYHMÄSSÄ TOIMIMINEN

HARJOITUSSISÄLLÖT TUKEVAT JOUKKUEENA PELAAMISEN KEHITTYMISTÄ PELAAJAPOLUN MUKAISESTI.

TOIMINTA ON SOSIAALISIA TAITOJA JA RYHMÄSSÄ TOIMIMISTA KEHITTÄVÄÄ.