Järviseudun Pallokerho ry.

* OSAA LUODA POSITIIVISEN ILMAPIIRIN

* OSAA SUUNNITELLA JA TOTEUTTAA LAPSELLE MIELENKIINTOISTA JA ELÄMYKSELLISTÄ TOIMINTAA